Молитва от осквернения Василия

Правило от осквернения

Внегда случится кому искуситися во сне по действу диаволю.

Востав от одра, творит поклоны, глаголя:

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне, гре́шному.

Таже начало обычное.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Па́стырю до́брый, ду́шу Твою́ положи́вый о нас, / све́дый сокрове́нная, соде́янная мно́ю, / Еди́не Бла́же, упаси́ мя ра́зумом заблу́ждшаго, / и исхи́ти мя от во́лка, А́гнче Бо́жий, / и поми́луй мя.

Отягче́н сном уны́ния, / помрача́юся пре́лестию грехо́вною: / но да́руй ми у́тро покая́ния, / просвеща́я о́чи мы́сленныя, Христе́ Бо́же, / просвеще́ние души́ моея́, и спаси́ мя.

Мгло́ю грехо́вною и сластьми́ жите́йскими сплета́ем / ум окая́нныя души́ моея́, стра́сти разли́чныя ражда́ет, / и в по́мысл умиле́ния не прихо́дит. / Но уще́дри, Спа́се, смире́ние мое́, / и даждь ми по́мысл умиле́ния, / да и аз спаса́ем пре́жде конца́ воззову́ благоутро́бию Твоему́: / Го́споди Христе́ Спа́се мой, / отча́яннаго спаси́ мя и недосто́йнаго.

Я́ко впады́й в разбо́йники, и уя́звен, / та́ко и аз впадо́х во мно́гия грехи́, / и уя́звена ми есть душа́. / К кому́ прибе́гну пови́нный аз: / то́кмо к Тебе́, милосе́рдому душ Врачу́: / изле́й на мя, Бо́же, вели́кую Твою́ ми́лость.

И ныне, Богородичен: Изба́ви, Богоро́дице, от обдержа́щих нас грехо́в: / я́ко ино́го упова́ния ве́рнии не и́мамы, ра́зве Тебе́, / и от Тебе́ ро́ждшагося Го́спода.

Таже: Го́споди, поми́луй, 40. И поклонов сколько можешь, с молитвою:

Бо́же, ми́лостив ми бу́ди, и прости́ мя, блу́днаго, за и́мя Твое́ Свято́е.

Па́ки запя́т бых окая́нный умо́м и лука́вым обы́чаем, рабо́тая греху́. Па́ки князь тьмы и стра́стных сла́достей роди́тель, плене́на мя сотвори́, и я́коже раба́ смире́ннаго, того́ хоте́нием, и жела́нием плотски́м рабо́тати принужда́ет мя. И что сотворю́, Го́споди мой, и Изба́вителю, и Засту́пниче, упова́ющим на Тя, а́ще не к Тебе́ па́ки возвращу́ся и постеню́, и ми́лости испрошу́ о соде́янных мно́ю; но бою́ся и трепе́щу, да не ка́ко всегда́ испове́даяся, и отступи́ти злых обещава́яся, и на ки́йждо час согреша́я: и не возда́в моли́твы моея́ Тебе́ Бо́гу моему́, долготерпе́ние Твое́ воздви́гну к негодова́нию. И кто стерпи́т гне́ва Твоего́, Го́споди; ве́дый у́бо мно́жество щедро́т Твои́х, и пучи́ну человеколю́бия Твоего́, па́ки возверза́ю себе́ на ми́лость Твою́, и взыва́ю Ти: е́же согреши́х, прости́. Поми́луй мя, па́дшаго, даждь ми ру́ку по́мощи, в ти́не сласте́й погруже́нному. Не оста́ви, Го́споди, созда́ние Твое́ растли́тися беззако́ньми мои́ми и грехи́ мои́ми, но обы́чным Твои́м милосе́рдием и бла́гостию принужда́ем, изба́ви от ка́ла и скве́рны теле́сныя и стра́стных помышле́ний, оскверня́ющих всегда́ ду́шу мою́ окая́нную: се бо, Го́споди, я́коже зри́ши, несть в ней ме́ста чи́ста, но вся прокази́ся, и все те́ло объя́т я́зва. Сам у́бо, Человеколю́бче, врачу́ душ и теле́с, и ми́лости исто́чниче, очи́сти ту слез мои́х тече́нием, сих излива́я на мя оби́льно: изле́й на мя человеколю́бие Твое́, и даждь ми исцеле́ние и очище́ние, и исцели́ сокруше́ние мое́, и не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, да не я́коже вещь, поя́ст мя отча́яния огнь, но я́коже рекл еси́, нело́жный Бо́же, я́ко ве́лия ра́дость быва́ет на небеси́ о еди́ном гре́шнице ка́ющемся, сие́ сотвори́ и на мне, гре́шнем, и не затвори́ у́шию благоутро́бия Твоего́, в моли́тве покая́ния моего́, но отве́рзи их, и я́ко кади́ло испра́ви ту пред Тобо́ю: ве́си бо не́мощь естества́, Созда́телю, и удо́бь поползнове́ние ю́ности, и тя́жесть те́ла, и презира́еши грехи́, и покая́ние прие́млеши призыва́ющих Тя и́стиною. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Многоми́лостиве, нетле́нне, нескве́рне, безгре́шне Го́споди, очи́сти мя, непотре́бнаго раба́ Твоего́, от вся́кия скве́рны плотски́я и душе́вныя, и от невнима́ния и уны́ния моего́ прибы́вшую ми нечистоту́, со ине́ми беззако́нии мои́ми, и яви́ мя нескве́рна, Влады́ко, за бла́гость Христа́ Твоего́, и освяти́ мя наше́ствием Пресвята́го Твоего́ Ду́ха: я́ко да возбну́в от мглы нечи́стых привиде́ний диа́вольских, и вся́кия скве́рны, сподо́блюся чи́стою со́вестию отве́рсти скве́рная моя́ и нечи́стая уста́, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая, святаго Иоанна Златоустаго.

Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ. Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь души́ моея́. Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но даждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

Го́споди, в покая́нии приими́ мя. Го́споди, не оста́ви мене́. Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. Го́споди, даждь ми мысль бла́гу. Го́споди, даждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. Го́споди, даждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. Го́споди, даждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. Го́споди, даждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже:

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Го́споди Бо́же наш, Еди́не Благи́й и Человеколю́бче, Еди́не Святы́й и на святы́х почива́яй, И́же верхо́вному Твоему́ апо́столу Петру́ яви́вый виде́нием, ничто́же скве́рно, или́ нечи́сто мне́ти, от Тебе́ сотворе́нных на пи́щу и в наслажде́ние челове́ком, и сосу́дом Твои́м избра́нным, апо́столом Па́влом вся чи́ста чи́стым запове́давый: Ты Сам, Влады́ко Пресвяты́й призыва́нием стра́шнаго и пречи́стаго Твоего́ и́мене, и зна́мением Честна́го и Животворя́щаго Креста́, благослови́ и очи́сти мя, раба́ Твоего́ (имярек), оскве́рншагося от вся́каго неприя́зненнаго ду́ха, от вся́каго мечта́ния и га́да ядови́таго, от вся́каго беззако́ния и от вся́кия ле́сти, от вся́каго потво́ра и от вся́кия суеты́, и от вся́каго неду́га, и вся́кия я́зи, и от вся́каго проти́внаго злоде́йства диа́воля. И ны́не, недосто́йнаго мене́, раба́ Твоего́ (имярек), сподо́би по Твоему́ милосе́рдию служи́ти пречи́стым Твои́м Та́йнам. И пре́жде очи́сти ми ду́шу и те́ло от вся́кия скве́рны, и оста́ви вся́кое прегреше́ние, во́льное и нево́льное, е́же согреши́х во вся дни живота́ моего́, де́лом, сло́вом и помышле́нием, во дни и в нощи́, и до ны́нешняго часа́. И даждь ми, Го́споди, служе́ние сие́ стра́шное небе́сных Чино́в, и прича́стие пречи́стых Твои́х Та́ин, не в суд, ни во осужде́ние, но в проще́ние грехо́в, и в Ду́ха Свята́го прише́ствие, и живо́т присносу́щныя ра́дости, его́же угото́вал еси́ и́стинным Твои́м служе́бником. Сохрани́ мя, Влады́ко Всеси́льне, от вся́каго греха́ и зло́бы, соблюди́ нескве́рна и непоро́чна от вся́кия прока́зы проти́внаго диа́вола, и даждь ми, Го́споди, служи́ти Тебе́ в преподо́бии и пра́вде до после́дняго дне и часа́ и сконча́ния моего́.

Ты бо еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Человек грешен и слаб, и периодически его посещают мысли, которые можно назвать «плохими». Нередко их появление связано с чередой неудач в личной жизни или производственной сфере. Негативные мысли могут появляться с период тяжелых болезней, когда силы душевные и физические, кажется, на исходе. Тяжелые думы рождаются в голове при предательстве друзей или близких людей. Жизнь полна ситуаций, которые могут породить дурные мысли. Депрессии, стрессовые состояния – благодатная почва для их появления.

Христианские молитвы облегчают душу и просветляют разум, помогают преодолеть страхи и избавиться от плохих мыслей в голове. С молитвой от навязчивых мыслей можно обращаться к Господу с молитвой «Отче наш».

Молитва «Отче наш»

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице

Не менее эффективным будет обращение с молитвой к Пресвятой Богородице, защитнице и женской заступнице, особенно если к ней обращается женщина за защитой и покровительством. Наиболее эффективным будет произнесение молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы «Споручница грешных». Перед ней читают молитву от плохих мыслей во время уныния и отчаяния, душевного смятения. Если в жизни уже давно нет радости и любви, счастья и покоя, ее чтение поможет избавиться от неприятных мыслей.

Цари́це моя Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, Спору́чнице гре́шных! Се, бе́дный гре́шник предстои́т Тебе́! Не оста́ви мене́, все́ми оста́вленнаго, не забу́ди мене́, все́ми забы́таго, даждь ми ра́дость, неве́дущему ра́дования. О, тя́жки мои́ бе́ды и ско́рби! О, безме́рны мои́ грехопаде́ния! Я́ко тьма нощна́я — житие́ мое́. И несть в сыне́х челове́ческих ни еди́наго си́льнаго ми помощи́. Ты — Еди́ная моя́ Наде́жда. Ты — Еди́ный мой Покро́в, Прибе́жище и Утвержде́ние. Дерзнове́нно простира́ю к Тебе́ немощны́я мои́ ру́це и молю́: умилосе́рдися о мне, Всеблага́я, пощади́ искупле́ннаго Кро́вию Сы́на Твоего́, утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́, укроти́ я́рость ненави́дящих и оби́дящих мя, возста́ви си́лы моя́ увяда́ющия, обнови́, я́ко у орля́те, ю́ность мою́, не попусти́ осла́бнути в де́лании за́поведей Бо́жиих. Огне́м небе́сным косни́ся смуще́нныя души́ моея́ и испо́лни ю́ ве́ры непосты́дныя, любве́ нелицеме́рныя и наде́жды изве́стныя. Да всегда́ пою́ и сла́влю Тебе́, Преблагослове́нную ми́ра Засту́пницу, Покро́в наш и Спору́чницу всех нас гре́шных, и поклоня́юся Сы́ну Твоему́ и Спа́су на́шему, Го́споду Иису́су Христу́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Жизнепода́тельным Ду́хом Святы́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Споручница – значит, поручительница. Чтение молитвы перед этой иконой и получаемое просветление и облегчение являются своеобразным поручительством Божьей Матери перед Господом об избавлении молящегося от тяжелых мыслей, соблазна и других греховных проявлений.

Молитва Честному Кресту

Если голову посещают похотливые мысли и душу смущают бесы, нужно обратиться с молитвой от похотливых мыслей к Честному Животворящему Кресту. Она невелика, но суть ее глубока и способна отвести смущение от молящегося, избавить его от соблазна и искушения.

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Иисусова молитва

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каждое обращение за помощью должно быть искренним, что позволит избавится от греховных мыслей.

Вопрос:

Что такое осквернение? Считается ли человек оскверненным после супружеских отношений? Если нет, то я слышал, что все равно есть какие-то запреты. Почему происходит осквернение? Можно ли причащаться, если ночью было осквернение?

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):

В современной практике любое истечение, случающееся во сне, называют осквернением. Однако, согласно церковным канонам, осквернением признается только такое истечение во сне, которое имело греховные причины (см. 1-е правило святителя Афанасия Великого). Человек не считается оскверненным, если имел супружеские отношения.

Истечения могут быть от разных причин. Главная – чувственное возбуждение и плотские помыслы. Кроме этого, оно может произойти: «1) о еже судити искренняго, сиречь брата своего, еже есть грешно вельми; 2) от высокоумия и гордости, и то такожде грешно; 3) от многоядения и пития, томуже прилично; 4) от естества без движения и без мечтания изливается, якоже и ина излишия; 5) от слабости телесныя, и болезни некия; 6) от зависти бесовския» (Правило молитвенное готовящимся ко святому причащению и ежедневное вечернее и утреннее. М., 1893; репринт: М., 1993. С. 137). Причины, вызвавшие последние три случая истечения, не вменяются человеку в грех. Святитель Афанасий Великий только истечения, вызванные грехом, называет осквернением. В письме египетскому монаху-подвижнику Аммуну он пишет: «Все творения Божии добры и чисты. Ибо ничего неполезного или нечистого не сотворило Божие Слово. Христово благоухание есмы в спасаемых, по апостолу (2 Кор. 2: 15)… Удивляюсь же ухищрению диавола, что он, будучи развращение и пагуба, влагает, по видимому, помышления чистоты. Но действуемое им есть паче навет, или искушение. Ибо, как я сказал, дабы отвлечь подвижников от обычного и спасительного попечения, и в сем, как мнится ему, победить их, для сего возбуждает он такую молву, которая не приносит никакой пользы для жизни, а только пустые вопрошения и суесловие, которых уклоняться должно. Ибо скажи мне, возлюбленный и благоговейнейший, что имеет греховного или нечистого какое-либо естественное извержение, как, например, если бы кто восхотел поставить в вину исхождение мокрот из ноздрей и плюновение из уст… Еще же, если по Божественному Писанию веруем, что человек есть дело рук Божиих, то как могло от чистой силы произойти дело оскверненное; и если мы род Божий, по Божественному Писанию апостольских Деяний (17: 28), то не имеем в себе ничего нечистого. Ибо тогда только мы оскверняемся, когда грех, всякого смрада худший, соделываем. А когда происходит какое-либо естественное невольное извержение, тогда и этому с прочими подвергаемся мы, как выше речено, по необходимости естественной… Благословно может кто сказать в настоящем случае: естественное некое извержение не поведет нас к наказанию. Может быть, и врачи (да убедятся хотя внешними прекословящие) в защищение сего скажут, что животному даны некоторые необходимые исходы для отложения излишества влаг, питаемых в каждом у нас члене, каковы суть излишества главы власы и влажности, из главы отделяющиеся, и исходящее из чрева, также и оной избыток в семенных сосудах. Итак, боголюбезнейший старче, какой здесь грех пред Богом, когда Сам создавший животное Господь восхотел и сотворил, чтобы сии члены имели таковые исходы? Но нужно предупредить противоречия лукавых. Ибо могут сказать: поэтому не будет грехом и самое употребление, когда орудия Творцом устроены. Таковых вопрошениям заставим умолкнуть, глаголя на это: о каком употреблении глаголешь? о законном ли? о том ли, которое Бог позволил, глаголя: “раститеся и множитеся, и наполняйте землю” (Быт. 1: 28), о том ли, которое апостол допустил, глаголя: “честна женитьба, и ложе нескверно” (Евр. 13: 4), или о том, которое бывает между людьми, но происходит тайно и прелюбодейно?» (Правила Православной Церкви. М., 2001. С. 353–355).

Можно ли причащаться, если произошло истечение во сне? Святитель Тимофей Александрийский († 385) дает такое правило: «Вопрос. Если мирянин, имевший нечистое сновидение, вопросит священнослужителя: должен ли допустить его до причащения или нет? Ответ. Если подвержен вожделению жены, то не должен причаститься; если же сатана искушает его, дабы по сей причине он отчужден был общения Божественных Таин, то должен причаститься. Ибо иначе искуситель не перестанет нападать на него в то время, когда он должен приобщиться» (правило 12-е).

В «Алфавитной синтагме» Матфея Властаря этому вопросу посвящена 28-я глава («К»): «Святой Дионисий Александрийский в 4-м правиле тем, у которых случилось ночью непроизвольное истечение семени, поставляет судьею этого дела неподкупным собственную их совесть: ибо если истечение семени случилось непроизвольно, без предшествовавшего какого-либо страстного возбуждения, когда природа выделила его как излишек, то потерпевший сие беспрепятственно да приступает к Божественному причащению; а если предшествовал какой-либо страстный помысл, который, утвердившись в воображении, произвел ночью видение, и за сим последовало извержение семени, или если случилось сие вследствие пьянства и объедения, таковой не чист не по причине извержения семени, ибо семя не есть нечисто, как и плоть, которой оно есть излишек, но по причине дурного пожелания, которое осквернило мысль. Посему сомневающийся от сего в совести лишен дерзновения; как же приступит к Богу настроенный таким образом, ибо по великому Павлу: аще яст сомняяйся осуждается (Рим. 14: 23)… А Великий Василий в сочинении о подвижничестве, быв спрошен, должно ли дерзать приступать к причащению осквернившемуся во сне, отвечал, что приступать кому-нибудь в нечистоте к святым тайнам – это такое дело, Страшный суд за которое мы знаем и из Ветхого Завета; а если здесь более святыни, то, очевидно, еще большему страху научит нас апостол, говоря: ядый и пияй недостойне, суд яст и пиет (1 Кор. 11: 29); а нечистотою назвал святой отец не извержение семени, чего, я думаю , никто совершенно не избежит, разве только будет совершенно бесчувственным, а скверное пожелание, о котором Господь сказал: всяк иже воззрит на жену и так далее (Мф. 5: 8), в силу которого и совершается грех в мысли чрез услаждение похотью, и таким образом бывает мечтательное совокупление во сне и извержение семени».

Если причины истечения были греховные, то нужно прочитать молитву святителя Василия Великого от осквернения (имеется в полных Молитвословах) или «Правило от осквернения», которое находится а Канониках, а затем исповедать этот грех в таинстве покаяния.

О чем мы молимся и как мы благодарим Бога?

Определяя само существо молитвы, святитель Феофан Затворник говорит о том, что она есть «умное к Богу восхождение из сердца», «ума и сердца к Богу возношение, на славословие и благодарение Богу, и испрашивание у Него потребных благ, душевных и телесных». Молитва непрестанная, искренняя и сердечная составляет основу жизни верующего человека. Пример такого молитвенного упования можно видеть в словах псалмопевца Давида, некогда воспевшего в умилении и кротости: «Благословлю Господа на всякое время…» (Пс. 33:2), в молитве, дарованной Самим Господом, а также в смиренных прошениях святых – собеседников Божиих.

«…и утро молитва моя предварит Тя» (Пс. 87:14)

Слово о молитве

О том, как важно вдумываться и постепенно прояснять заключенный в молитвах глубинный смысл, наставляет нас святитель Феофан Затворник: «Для Вас я полагаю совершенно достаточным исполнение утром и вечером положенных в молитвенниках молитв утренних и на сон грядущим. Только старайтесь всякий раз исполнять их со всем вниманием и соответственными чувствами. Чтобы это успешнее совершать, потрудитесь в свободное время особо прочитать их все, обдумать и обчувствовать, чтобы, когда станете читать их на молитвенном правиле, Вам известны были святые помышления и чувства, содержащиеся в них. Не то значит молитва, чтобы прочитать только молитвы, но то, чтобы воспроизвести в себе содержание их и так их произносить, как бы они шли от нашего ума и из нашего сердца… Так подготовясь, когда стоите на молитве, заботьтесь удерживать ум от парения и чувство — от холодности и равнодушия, всячески напрягаясь и внимание хранить, и теплоту чувства возгнетать… Особенно по окончании молитв подольше сами помолитесь, прося прощения за невольные отбегания ума и предавая себя в руки Божии на целый день».

Молитва святителя Василия Великого:

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святитель Василий Великий: «премудрости рачитель» и «поборник Троицы»

Эта обращенная ко Господу молитва из утреннего правила составлена величайшим подвижником христианской Церкви – святым IV века святителем Василием Великим, архиепископом Кесарийским.

Святитель Василий был одним из образованнейших людей своего времени. Основам светских наук его учил отец, сам преподававший риторику и философию. Повзрослев, юноша отправился за знаниями сначала в Константинополь, а затем и в Афины – столицу античной премудрости. Обладая необыкновенной остротой ума, Василий изучил, как сообщает в его Житии святитель Димитрий Ростовский, грамматику, риторику, астрономию, философию, физику, медицину и естественные науки. Однако не образ ученого мужа предстает перед нами в составленных им молитвах (из утреннего молитвенного правила, ко Святому Причащению) и чине Божественной литургии, названной его именем. Мы видим именно подвижника, с живой верой и покаянным сердцем собеседующего с Тем, Кого он именует «Безначальным и Присносущным Светом», постигая таким образом вечную и неизменную природу Бога.

Не напитав своего пытливого ума светской мудростью, он решил отправиться в те земли, где жили христианские подвижники

По своему настроению молитвы святителя Василия немногим отличаются от тех молитв утреннего правила, что были написаны преподобным Макарием Великим (первые четыре утренние молитвы). В них также слышится моление Господа о прощении и просьба не презреть на возносимое недостойными устами славословие Ему, прошение восставить от сна и лености и взывание о помощи в течение всего предстоящего дня. Это связано с тем, что будущий иерарх Кесарийской Церкви оказался причастником аскетической традиции древнего монашества. Житие святителя рассказывает о том, что, не напитав своего пытливого ума светской мудростью, он решил отправиться в те земли, где жили христианские подвижники. Прежде всего, он отправился в Египет, где процветала монашеская жизнь. Совершая и собственные постнические подвиги, молодой человек наблюдал за жизнью знаменитых своих современников-подвижников: «Пахомия, жившего в Фиваиде, Макария старшего и Макария Александрийского, Пафнутия, Павла и других. Из Египта Василий отправился в Палестину, Сирию и Месопотамию, чтобы обозреть святые места и ознакомиться с жизнью тамошних подвижников».

Позднее, став сначала диаконом, потом пресвитером, а затем и архиепископом в родной Кесарии, он продолжал вести ту же подвижническую жизнь, какой научился, путешествуя в молодости по местам, освященным трудами святых пустынников.

Именно поэтому, прочитывая слова, когда-то произнесенные устами величайшего святителя, навсегда сохранившего в душе смирение и преданность воле Божией, мы оказываемся причастны тому удивительному молитвенному настроению, в котором пребывал сам Кесарийский предстоятель.

Святитель Василий Великий. Мозаика Софийского собора в Киеве

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́

При первом прочтении этой молитвы можно обратить внимание на то, что ее прошения словно бы вплетены в славословие, приносимое Богу: «Тя благослови́м… Благодари́м тя…». И можно видеть, как благ и милосерден Господь – Его святитель называет «творя́щим при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́», то есть всегда (слав. при́сно) в неисчислимом множестве являющим для нас дела великие и непостижимые, славные и достойные изумления. Вначале может показаться, что слова «неизсле́дованная» и «ужа́сная» имеют некий отрицательный оттенок. Действительно, в русском языке первое говорит о чем-то таком, что «не изучено, не освоено», другое называет нечто «вызывающее ужас, очень страшное». Однако в языке церковнославянском эти слова, напротив, лучше, чем какие-либо другие, передают непостижимость Бога. Об этой-то непостижимости и говорит святитель Василий. Удивительно, насколько то, как он размышляет о Боге, совпадает со сказанным святителем Феофаном Затворником: «В Боге же все непостижимо – и естество Божие, и Триипостасность, и свойства Божества, и Его действия. Первая здравая мысль ума о Боге есть сознание Его всесторонней непостижимости, при непоколебимом убеждении в Его бытии, всесовершенстве и вседействии вообще в тварях и наипаче в человеке. Последнего он не может не исповедать, но как все это есть в Боге и в каких очертаниях, – постигнуть не силен. Постижение непостижимости во всем, даже исповедуемом о Боге, есть возвышеннейший акт ума, есть верное выражение его смиренного и благоговейного поклонения Богу».

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, <…> пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти

Пример такого благоговейного поклонения Творцу и Создателю и подает нам святитель Василий в этой молитве

Пример такого благоговейного поклонения Творцу и Создателю и подает нам святитель Василий в этой молитве. Она прославляет Бога за то, что Он подал нам сон, зная, что мы, имея несовершенную природу – телесные немощи, – нуждаемся в отдыхе, в облегчении (слав. ослабле́ние) тяжести трудов, которые мы несем в течение дня: покой ночного сна, от которого мы сейчас восстали, поддерживает наше тело, тогда как ему Самим Богом заповедано нести требующие больших усилий труды: В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят (Быт. 3:19). Таков был завет Божий Адаму, а в лице его и всему человечеству. Размышляя над этим библейским стихом, святитель Иоанн Златоуст отмечает: «Я, говорит, вводя тебя в этот мир, хотел, чтобы ты жил без скорби, без труда, без забот, без печалей, чтобы ты был в довольстве и благоденствии и не подлежал телесным нуждам, но был чужд всего этого и пользовался совершенною свободою. Но так как тебе не была полезна такая свобода, то Я и прокляну землю так, что она впредь уже не будет, как прежде, давать плодов без посева и возделания, а только при большом труде, усилии и заботах; подвергну тебя постоянным скорбям и печалям, заставлю все делать с изнурительным напряжением, чтобы эти мучительные труды были для тебя всегдашним вразумлением вести себя скромно и знать свою природу».

В такое сознание нашего несовершенства и греховности и помогает нам прийти молитва святителя Василия Великого.

Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́

Вслед за словами о многих трудах, которые нам надлежит нести, подвижник, снова благодарит Бога, именно за то, что Он, зная о наших беззакониях, не погубил нас, но, как и всегда, по Своему обыкновению, явил человеку величайшую любовь: нас, находящихся «в неча́янии», то есть не готовых услышать зов Господа, не покарал, но воздвиг, то есть помог встать ото сна. И потому мы можем обратиться к милосердному Богу с молитвой, чтобы (слав. во е́же) прославить силу, могущество (слав. держа́ва) Его.

Притча о десяти девах

Здесь нам могут вспомниться евангельские образы пяти дев, утомленных сном, которые, заслышав весть о приближающемся Женихе и проснувшись, только тогда поняли, что они не готовы встретить Его (Мф. 25:1-13). Этот же образ сна Господь использует и в другом месте Своей проповеди, когда говорит о необходимости бодрствовать, чтобы вор, воспользовавшись беспечностью хозяина дома, не нанес ему вреда (Мф. 24:42-43). Так Господь изображает кончину времен, говорит о Втором славном Своем Пришествии. Рассуждение об этом можно найти в беседах святителя Иоанна Златоуста, поясняющего, почему именно так прикровенно Господь обращается к Своим ученикам: «Не говорит им о том часе, когда Он придет, для того, чтобы они бодрствовали и всегда были готовы. Желая же, чтобы они всегда были озабочены встречей с Ним и всегда добродетельны, сказал им, что придет тогда, когда не ожидают Его. Смысл слов Его таков: если бы люди знали, когда они умрут, то без сомнения позаботились бы об этом часе.

Итак, для того, чтобы не заботились об одном только дне смерти, Христос не означает ни дня общей кончины, ни дня смерти каждого, желая, чтобы люди всегда ожидали этого дня, – чтобы он был предметом непрестанной заботы. Поэтому и конец жизни каждого оставил в неизвестности».

Действительно, по мысли святых отцов, сон – это некое подобие смерти. Так говорит, например, преподобный Иоанн Лествичник: «Сон есть некоторое свойство природы, образ смерти, бездействие чувств». И в словах молитвы мы свидетельствуем о том же: о том, что теперь по Своему человеколюбию, нас, пребывающих в расслабленности и беспечности, Господь пробуждает, подавая еще время для трудов и покаяния.

Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви, отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твоего́ хвале́ния

Потому (слав. те́мже), сознавая это, вслед за древним подвижником мы с мольбой обращаемся к Богу, понимая, насколько безмерна Его милость к нам. В этой молитве мы просим Его просветить наши мысли и чувства. При этом речь идет не только о зрении, но и обо всех чувствах вообще. Подтверждением тому являются слова святых. Так, сам святитель Василий Великий в одном из поучений сравнивает глаза с бестелесными руками, которыми душа ощущает находящееся на расстоянии. Оно может быть добрым, но может быть и злым, а потому мы призваны избегать созерцания того, что послужит нам соблазном. Святой же Иоанн Лествичник призывает: «Всеми силами будем убегать, чтобы не видеть, не слышать о том плоде, которого мы обещались никогда не вкушать».

Просим мы и оживить наш ум, восстановить его после «бездействия чувств», в котором мы пребывали во сне.

Вместе с тем, можно говорить и о том, что прошение о просвещении очей и бодрости ума неслучайно мыслится святителем Василием как единое. В своей беседе на слова «Внемли себе» из ветхозаветной книги Второзаконие (Втор. 15:9) он пишет: «Сказано: внемли себе. Всякое живое существо от устроившего все Бога имеет в себе побуждения к охранению своего собственного состава. <…> Потому и нам обучающий нас Бог дал сию великую заповедь, <…> чтобы то, что бессловесными делается без размышления, у нас совершалось со вниманием, при непрестанном напряжении рассудка; и чтобы мы были исправными хранителями данных нам от Бога побуждений, бегая греха, как бессловесные избегают ядовитого в снедях, и гонясь за правдою, как и они отыскивают в траве питательное. Поэтому внемли себе, чтобы мог ты различать вредное от спасительного. Но поскольку внимать можешь двояко: или телесными очами всматриваться в предметы видимые, или умною силою души погружаться в созерцание бестелесного, то, если скажем, что заповедь сия ограничивается действием очей, тотчас обличим ее невозможность. <…> Потому остается разуметь заповедь сию об умственном действовании. Итак, внемли себе, то есть осмотри себя со всех сторон; для охранения себя содержи неусыпным душевное око. <…> Поэтому смотри, не окажись худшим бессловесных в охранении себя самого и, запутавшись в сетях, не сделайся добычею диавола, будучи жив уловлен от него в свою его волю (2 Тим. 2:26)».

Такое чуткое бодрствование и оживление совершается, когда милостью Божией размыкаются наши уста и наполняются хвалой, обращенной ко Господу. Удивительно, что у Самого Бога мы просим дать нам возможность воспевать Его: «испо́лни я (то есть и́х, уста́, здесь употреблена краткая форма лично-указательного местоимения они́ в винительном падеже) Твоего́ хвале́ния».

Почему так происходит и для чего Богу нужно наше славословие? Святые отцы говорят нам о том, что оно нужно не Богу, а нам самим: «Божество ни в чем не нуждается. Итак, для чего же Он желает, чтобы мы восхваляли и прославляли Его? Для того чтобы чрез это сделать теплее нашу любовь к Нему. Не требует Он от нас ни служения, ни прославления, ничего другого; Он желает одного – спасения нашего, и все делает для этого. В самом деле, славословящий и благоговеющий пред благодатью, явленной в Нем, будет внимательнее и рачительнее (к своему спасению)». Так учит нас святитель Иоанн Златоуст.

Оживление же нашего ума происходит силою благодати Божией

Оживление же нашего ума происходит силою благодати Божией. У святого праведного Иоанна Кронштадтского можно найти такие слова: «Что значит тяжкий сон лености и окамененное нечувствие сердца во время молитвы или при составлении проповеди, при преподавании Закона Божия? Значит оставление нас благодатью Божией, по премудрым и благим намерениям Божиим, для укрепления нашего сердца к свободным собственным духовным деланиям. Иногда благодать носит нас как детей или водит и поддерживает нас как бы за руку, тогда полдела нам делать дела добродетели, а иногда оставляет нас одних нашей немощи, чтобы мы не ленились, а трудились и духом заслуживали дарование благодати: вот в это-то время мы должны, как свободные существа, добровольно показать свое исправление и свое усердие к Богу. Роптать на Бога, на лишение нас благодати было бы безумие, ибо Господь, когда хочет, тогда и берет благодать Свою от нас, падших и недостойных. Надо в это время научиться терпению и благословлять Господа: Господь дал благодать Свою, Господь и взял; как угодно было Господу, так и сделалось; да будет имя Господне благословенно! (Иов. 1:21)».

Сам святитель Василий также обстоятельно рассуждает о хвале, должной быть возносимой нами Богу. При этом он, как прежде говорил о духовных очах, так теперь упоминает о духовных устах, то есть указует, какой должна быть сокровенная жизнь человека. Пример такой жизни, основанной на непрестанном славословии Создателя, нам являет пророк и псалмопевец Давид: Выну хвала Его во устех моих. Пророк по-видимому обещает нечто невозможное. Как может хвала Божия быть непрестанно во устах человека? Когда разговаривает он в обыкновенной и житейской беседе, в устах его нет Божией хвалы. Когда спит, хранит он совершенное молчание. Когда ест и пьет, как уста его произнесут хвалу? На сие отвечаем, что у внутреннего человека есть некоторые духовные уста и посредством их питается он, приемля слово жизни, которое есть хлеб сшедый с небесе (Ин. 6:58). О сих-то устах и говорит Пророк: Уста моя отверзох и привлекох дух (Пс. 118, 131). Сии-то уста и Господь советует иметь расширенными для обильного приятия брашен истины. Ибо сказано: Разшири уста твоя, и исполню я (Пс. 80, 11).

«Посему мысль о Боге, однажды напечатленная и как бы печатью утвержденная во владычественной силе души, может быть названа хвалою Божиею, которая выну пребывает в душе; и тщательный, по увещанию Апостола, может давать все во славу Божию, так что всякое действие, всякое слово, всякое умственное упражнение получает силу хвалы, ибо аще яст, аще ли пиет праведник, вся во славу Божию творит (ср.: 1 Кор. 10:31). У такого и во время сна сердце бодрствует, как сказано в Песни Песней: Аз сплю, а сердце мое бдит (Песн. 5:2), ибо мечтания сна очень часто бывают отголосками мыслей, занимавших днем».

Я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пока же наш дух еще не силен хранить такую постоянную память о Боге, святитель Василий просит о ней в словах своей молитвы

Пока же наш дух еще не силен хранить такую постоянную память о Боге, святитель Василий просит о ней в словах своей молитвы. Вместе с тем хвала наша приносится Господу с особой целью: «я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́». Здесь для выражения обстоятельства цели употреблена особая церковнославянская конструкция, состоящая из частицы да и смыслового глагола в форме настоящего или простого будущего времени, в данном случае эта частица получает значение союза «чтобы». Итак, мы просим о том, чтобы в непрестанном славословии иметь возможность непоколебимо, неотступно, воспевать и торжественно прославлять Бога, исповедовать свою веру в Него, славимого во всех творениях и от всех созданий Его.

Завершает свою молитву святитель Василий исповеданием Бога-Троицы, именуя Безнача́льного Отца́, Единоро́дного Сы́на и Всесвято́го, Благо́го и Животворя́щего Ду́ха. Известно, как много сделал святитель Василий Великий для сохранения чистоты истинного православия вместе с другими богословами, которых Церковь стала именовать за величие их подвига Великими каппадокийцами. Они, обличая последователя лжеучителя Ария Евномия, оказались победителями едва не разрушившей церковного единства ереси арианства, неправедно учившей об Иисусе Христе. В своих творениях отстаивал святитель Василий и божественное достоинство Святого Духа, обличая ложное исповедание еретика Савелия. Поэтому-то, как можно полагать, молитва святого оканчивается краткими, но такими важными словами, свидетельствующими о непреходящем значении сказанного: «сейчас и всегда и в бесконечные веки». Истинно так (слав. «ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь»).

Святительства одеждами украшен, радуяся проповедал еси Евангелие Царствия, Василие, православия Церкви источив учение

Обращаясь к Богу с молитвой, по слову одного из прошений на Литургии, «едиными усты и единым сердцем», мы исповедуем свою причастность единой Церкви – Телу Христову. Первой молитве научил нас Сам Господь Иисус Христос, другие молитвословия постепенно появились в ходе церковной истории, будучи прежде впервые произнесены истинными Божиими угодниками, ставшими для других верующих учителями и примером в молитвенном и духовном подвиге.

Можно обратиться к словам святого Патриарха Тихона, сказанным о них: «К именам многих св. подвижников (Антония, Евфимия, Феодосия, Иоанникия, Арсения и др.) Церковь присоединяет название “великий”. Хотя в гражданской истории об этих “великих” людях и не упоминается, однако название это дано им Церковью по праву. Главное величие человека заключается в силе его духа, и такое величие и проявляли в себе подвижники. Это – люди, которые избирают себе единую цель жизни, единый путь – Христа. Все свои стремления, помыслы и деяния они направляют к тому, чтобы приготовить своего внутреннего человека ко вселению в него Христа. Снедаемые желанием Божественного, распаляемые стремлением к истинному свету и вечной жизни, они оставляют все, что может задерживать их на избранном пути. Чтобы жизнь их не проникалась суетою, удаляющею от Христа, чтобы предметы земные не овладели их сердцем, они оставляют шумный свет и удаляются в пустыню. Но так как “от себя никуда не уйдешь”, и, следовательно, и в пустыне у человека могут из сердца исходить “помышления злая”, то подвижники ведут упорную и ожесточенную брань с нечистыми помыслами и распинают плоть свою со страстями и похотями. В этой борьбе ветхий, плотской человек, тлеющий в похотях прелестных, умирает и в них обновляется новый духовный, созданный по образу Божию. Жизнь их теперь всецело управляется духом. Всякое слово их, всякий взгляд, каждое действие, мысли, чувство — все это проникнуто духом, который все земное преобразует в духовное во Христе и приносит обильный плод духовный: “любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание” (Гал. 5:22-23).

Такова внутренняя сторона жизни св. подвижников».

Такой жизни научают они и нас, оставив в назидание нам свои творения и молитвы, призывающие в смирении и покаянии сердечном прославить милосердие и долготерпение Божие. Восстав от сна, в продолжение дня и отходя ко сну, духовными очами мы должны стремиться к видению Бога, духовными устами – своими добрыми мыслями и делами – воздавать Ему хвалу, и тем с усердием и радостью приближать желаемое: «Óтче на́ш, и́же еси́ на небесе́х, да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́».

(Это молитвы для мужчин, когда с ними происходит осквернение в сне. Читаются только по благословению духовника)

Когда случится кому искуситися во сне по действу диаволю, востав от одра, творит поклоны, глаголя:

Боже, милостив буди мне грешному.

Затем начало обычное:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.(Поклон)

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

И тропари, глас 7-й:

Пастырю добрый, душу Твою положивый о нас, сведый сокровенная, содеянная мною, Едине Блаже, упаси мя разумом заблуждшаго, и исхити мя от волка, Агнче Божий, и помилуй мя.

Отягчен сном уныния, помрачаюся прелестию греховною: но даруй ми утро покаяния, просвещая очи мысленныя, Христе Боже, просвещение души моея, и спаси мя.

Мглою греховною и сластьми житейскими сплетаем ум окаянныя души моея, страсти различныя раждает, и в помысл умиления не приходит. Но ущедри, Спасе, смирение мое, и даждь ми помысл умиления, да и аз спасаем прежде конца воззову благоутробию Твоему: Господи Христе Спасе мой, отчаяннаго спаси мя и недостойнаго.

Яко впадый в разбойники, и уязвен, тако и аз впадох во многии грехи, и уязвена ми есть душа. К кому прибегну повинный аз: токмо к Тебе, милосердому душ Врачу: излей на мя, Боже, великую Твою милость.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Яко блудный сын приидох и аз, Щедре: приими мя, Отче, возвращающася, яко единаго от наемник Твоих, Боже, и помилуй мя.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Избави, Богородице, от обдержащих нас грехов: яко иного упования вернии не имамы, разве Тебе, и от Тебе рождшагося Господа.

Господи, помилуй (40 раз).

Затем 50 земных поклонов с молитвой:

Боже, милостив ми буди, и прости мя блуднаго за имя Твое Святое.

Молитва 1, святого Василия Великого

Паки запят бых окаянный умом и лукавым обычаем, работая греху. Паки князь тьмы и страстных сладостей родитель, пленена мя сотвори, и якоже раба смиреннаго, того хотением, и желанием плотским работати принуждает мя. И что сотворю, Господи мой, и Избавителю, и Заступниче уповающим на Тя, аще не к Тебе паки возвращуся и постеню, и милости испрошу о содеянных мною; но боюся и трепещу, да не како всегда исповедаяся, и отступити злых обещаваяся, и на кийждо час согрешая: и не воздав молитвы моея Тебе Богу моему, долготерпение Твое воздвигну к негодованию. И кто стерпит гнева Твоего, Господи; ведый убо множество щедрот Твоих, и пучину человеколюбия Твоего, паки возверзаю себе на милость Твою, и взываю Ти: еже согреших, прости. Помилуй мя падшаго, даждь ми руку помощи, в тине сластей погруженному. Не остави, Господи, создание Твое растлитися беззаконьми моими и грехи моими: но обычным Твоим милосердием и благостию принуждаем, избави от кала и скверны телесныя и страстных помышлений, оскверняющих всегда душу мою окаянную: се бо, Господи, якоже зриши, несть в ней места чиста, но вся проказися, и все тело объят язва. Сам убо, Человеколюбче, врачу душ и телес и милости источниче, очисти ту слез моих течением, сих изливая на мя обильно: излей на мя человеколюбие Твое, и даждь ми исцеление и очищение, и исцели сокрушение мое, и не отврати лица Твоего от мене, да не якоже вещь, пояст мя отчаяния огнь: но якоже рекл еси, неложный Боже, яко велия радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся, сие сотвори и на мне грешнем, и не затвори ушию благоутробия Твоего, в молитве покаяния моего; но отверзи их, и яко кадило исправи ту пред Тобою: веси бо немощь естества Создателю, и удобь поползновение юности, и тяжесть тела, и презираеши грехи, и покаяние приемлеши призывающих Тя истиною. Яко благословися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 2, его же

Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешне Господи, очисти мя, непотребнаго раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя, и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, со инеми всеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко, за благость Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа: яко да возбнув от мглы нечистых привидений диавольских, и всякия скверны, сподоблюся чистою совестию отверсти скверная моя и нечистая уста, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 3

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего хранителя посли, покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 4, святого Иоанна Златоуста

(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

Господи, не лиши мене небесных Твоих благ.

Господи, избави мя вечных мук.

Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя.

Господи, избави мя всякаго неведения и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия.

Господи, избави мя от всякаго искушения.

Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение.

Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моея.

Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое.

Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй ми конец благий.

Господи, Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь ми по благодати Твоей положити начало благое.

Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея.

Господи небесе и земли, помяни мя грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.

Господи, в покаянии приими мя.

Господи, не остави мене.

Господи, не введи мене в напасть.

Господи, даждь ми мысль благу.

Господи, даждь ми слезы и память смертную, и умиление.

Господи, даждь ми помысл исповедания грехов моих.

Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послушание.

Господи, даждь ми терпение, великодушие и кротость.

Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое.

Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления и творити во всем волю Твою.

Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи.

Господи, веси, яко твориши, якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь.

Молитва 5, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Затем

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды).

Господи, благослови.

И отпуст

Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, спаси мя грешнаго.

Молитва от осквернения.

Эта молитва для священников, мирянам её читать не надо.

Господи Боже наш, Едине Благий и Человеколюбче, Едине Святый и на святых почиваяй, иже верховному Твоему апостолу Петру явивый видением, ничтоже скверно, или нечисто мнети, от Тебе сотворенных на пищу и в наслаждение человеком, и сосудом Твоим избранным, апостолом Павлом вся чиста чистым заповедавый: Ты Сам Владыко Пресвятый призыванием страшнаго и пречистаго Твоего Имене, и знамением страшного и Животворящаго Креста, благослови и очисти мя раба Твоего (имя) осквернившагося от всякого непрязненного духа, от всякаго мечтания и гада ядовитаго, от всякаго беззакония и от всякия лести, от всякого потвора, и всякия язи, и от всякаго противнаго злодейства диавольского. И ныне недостойнаго мене раба Твоего (имя): сподоби по Твоему милосердию служити пречистым Твоим Таинам. И прежде очисти ми душу и тело от всякия скверны, и остави всякое прегрешение, вольное и невольное, еже согреших во вся дни живота моего, делом, словом и помышлением, во дни и в нощи, и до нынешняго часа. И даждь ми, Господи служение сие страшное небесных Чинов, и причастие Пречистых Твоих Таин, не в суд, ни во осуждение, но в прощение грехов, и в Духа Святаго пришествие, и живот присносущныя радости, егоже уготовал еси истинным Твоим служебником. Сохрани мя, Владыко Всесильне, от всякаго греха и злобы, соблюди нескверна и непорочна от всякия проказы противнаго диавола: и даждь ми, Господи, служити Тебе в преподобии и правде до последняго дне и часа и скончания моего: Ты бо еси благословляяй и освящаяй всяческая, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *